Denne nettsiden vises ikke riktig. Nettleseren din støtter ikke, eller har deaktivert Javascript. EN: You do not have JS enabled.

Nyheter

Her kan du se noen utvalgte nyheter fra Reitan Eiendom og våre datterselskap.

Relog

RE­LOG be­nyt­ter kuns­tig in­tel­li­gens til energi­sty­ring

21.09.2023: Sven Myrdahl Opalic, Fagsjef Energiteknikk og Innovasjon i RELOG, Ph.D. Kunstig...

Pirsenteret

Ak­ti­vi­tets­dag ons­dag 27. sep­tem­ber

Vi inviterer alle ansatte på Pirsenteret til en lavterskel aktivitetsdag onsdag 27. september. Alle...

Reitan

Årets Lade­jarl- no­mi­ne­ring til 2024

Nå kan du være med å nominere kandidater til verdiprisen Årets Ladejarl 2024. Alle kan nominere, og...

Relog

RE­LOG byg­ger Nor­ges førs­te fin­sor­te­rings­an­legg for plast

08.09.2023: Joachim Amland, Tomra - Frode Rønning, RELOG - Bjarte Grostøl, Plastretur I...

Reitan Eiendom

Bak stil­la­set: Nord­re Gate 12

I denne episoden av «Bak stillaset» tar vi deg med på en eksklusiv tur til Nordre gate 12 i...

E C Dahls Eiendom

De­ler vik­tig lær­dom fra ombruks­prosjekt

Olav Tryggvasons gate 19, som stort sett har stått ubrukt i flere tiår, har gjennomgått en...

Reitan Eiendom

Bak stil­la­set: Norsk bygge­bran­sje på vei­en mot sir­ku­lær øko­no­mi

E C Dahls Eiendom har en stor eiendomsportefølje. På grunn av dette, oppstår det regelmessig...

E C Dahls Eiendom

Vil gjen­opp­li­ve Ravnkloa

En ny fiskehall, i mulig kombinasjon med en eller flere kaféer/restauranter, skal nå realiseres i...

Reitan Eiendom

In­no­va­sjon og bære­kraf­tig by­liv

Når så mange mennesker daglig skal forflytte seg inn og ut av bysentrum, er det også viktig å...

Reitan Eiendom

Bærekrafts­metodikk he­ver kva­li­te­ten i pro­sjek­te­ne

- Bevissthet om bærekraft har i en årrekke preget den daglige driften. Våre verdier styrer oss i...

Reitan Eiendom

Et gyl­lent ek­sem­pel på by­for­ny­ing

  - Vaskerelven 39, som ligger like ved byparken og Torgallmenningen i Bergen, er et godt...

Relog

RE­LOG med nytt BRE­EAM Very Good bygg for Mes­ter­ba­ke­ren

07.03.2023 RELOG sitt datterselskap Sandmoen Utvikling har oppført et bygg på 10.600 kvm BTA....

Dora

Dora be­sø­ker Pir­sen­te­ret

Driftsteamet på Dora har vært på besøk hos Pirsenteret for å se hvordan det jobbes med bærekraftig...